Now Playing Tracks

Szoborpark - YouTube

Me at the zoo - A fenti videót egyáltalán nem mondanám érdekesnek, kivéve, hogy ez volt a legeslegeslegelső videó, amit feltöltöttek a YouTube-ra.

A videón Jawed Karim, az egyik alapító látható a San Diego Zoo-ban. Egyébként ő sem járt rosszul amikor a Google megvette az oldalt, a ráeső részvénycsomag nagyjából 64 millió dollárt ért.

A videót 2005 április 23-án töltötték fel. Ezen a napon a Magyar Honvédség katonai rendfenntartó kontingensének egy terepjárója árokba csúszott Basanka Novitól 3 kilométernyire.

Viszonyításképp ebben az évben iktatták be Sólyom Lászlót köztársasági elnöknek miközben Gyurcsány Ferenc volt a miniszterelnök.

Szoborpark - YouTube design

Az első döccenések izmosak voltak, majd utána megérkeztünk a jól megszokott kinézethez. Forradalminak azért sem a kezdet, sem a ma reggeli állapot nem mondható.

Más kérdés, hogy egy YouTube jellegű, méretű oldal esetében a forradalmiságnak helye sem lenne. 

Szoborpark - YouTube

Kedvcsináloként álljon itt Bandy Toaster ‘Groovy Dancing Girl’ című videója. 2007 februárjában töltötte fel (a youtube épp akkor lett két éves), és egy darabig bőszen vezette a YT nézettségi listákat. Jól mutatja a méretváltozást, hogy az akkori 1 millió körüli view elképesztő szám volt 2007-ben. Sophie Merry (a feltöltő) nem 15 perc hírnevet kapott, hanem izmos két évet, reklámszerződést divatcégekkel, és jó alapot a későbbi megélhetéséhez.

Ahogy nézegettem az ezer éves bookmarkjaimat olyan linkekbe botlottam, amiket 14-15 éve találtam érdekesnak vagy formabontónak. Kicsit olyanok, mint a sok száz éves épületek egy modern nyüzsgő város közepén. 

Még most is rá tudok csodálkozni arra, hogy azok az internetes cégek, amiket nap mint nap millió alkalommal használunk, gyakorlatilag ma is mindig gyerekcipőben járnak, legtöbbjük el sem múlt tíz éves. Ennek ellenére akkora gigásznak tűnnek, mintha legalábbis 50-60 éves vállalatok lennének.

Szóval a régi bookmarkjaimra építve ideiglenesen szubjektív internetes szoborparkot csinálok a mosodából. 

Széles/Gábor és az energia cella.

Vagy energiacella. Van neki protótípusa is. /Hívatalosan. /Meg vannak madárkaszösszenetei is. 

Remélem az örökmozgó/csillagromboló/halálcsillagot/nem/úgy/ rakják//össze/majd mint a facebook bejegyzését.

https://www.facebook.com/gabor.szeles1/posts/460969737307980

"Kedves Barátaim!Örülök, hogy a média ennyit foglalkozik ezzel az "energia cellával"./Csak zárójelben jegyzem meg,most írtam le először ennek az általam tervezett hivatalos nevét./Abszolut nem zavar,hogy ennyit össze-vissza találgatnak.
Már többször leírtam, hogy egy energia cellánál két féle módon lehet befogni az energiát: vagy nagy feszültségen vagy nagy áramerősségen.Tesla munkásságát hihetetlenül tisztelem és egy szellemi óriásnak tartom.Szerintem az “energia kicsatolásában” ott tévedett illetve ott ment félre, hogy ezt nagy feszültségen akarta megvalósítani.De…szerintem ma már nem ezek a kérdések./Ezeket a kérdéseket a kutatások már eldöntötték./
A kérdés az , hogy hogyan lehet a stabil nagysorozatú gyártást megvalósítani úgy hogy közben tömegével teremtünk munkahelyeket.
Hogy lehet a milliós sorozatgyártás feltételeit megteremteni/mert csak ekkor fogja igazán az emberiség hasznát szolgálni/ másrészt, hogy lehet ezen egységekenek a logisztikáját/150 kg-os egységeknek/ megszervezni valamint a kereskedelmét, hogy a hagyományos energia szolgáltatók ne szembe jöjjenek, hanem együtt “meneteljünk”.Ezen dolgozunk./Nem a protótípuson./.De azt se kérdezzétek meg, hogy hány prototípus van és melyik országban nézhető meg.Hívatalosan csak akkor szeretnénk a nyilvánosság elé lépni mikor már a sorozatgyártása beindult./Ahogy ezt még a “madárkának” a szösszeneteimben való felbukkanása elején jeleztem, ezt ősszre várom illetve tervezem.”

(Lehet hogy kamu vagy meghackelt fb profil?)

Jó utat a pokolba.

Ma reggel a Hír televízióban azt mondták, hogy mint egykor a római birodalom, az EU is a deviancia által fog elveszni, hiszen a britek is legalizálták a homoszexuális kapcsolatokat.

Ki nem állhatom deviancia szót, a szocializmus nagy részét végigkísérte és akkor vették elő, ha további érvek nélkül akartak valakit leköpetni a társadalommal. Amikor ellenségképet kellett kreálni. A deviáns jól hangzik. Olyan gonoszas.

Az meg jó, mert az épp aktuális világkép szerint ha valakire rásütik a ‘gonoszt’ attól a hatalom automatikusan ‘jó’ lesz. A világ ennyire egyszerű, tenni nem kell, csak mondani.

Én nem vagyok vallásos (hívő talán, de ez egy másik kérdés). Attól még nem lettem az, hogy megkereszteltek. De legalább az ünnepnapokon kiglancolva templomba járó divatkeresztényekkel szemben nekem van fogalmam arról, hogy miként kéne ennek műkődnie. Engem érdekelt. Ők a vakolatnál megálltak.

Jó utat kívánok nekik a pokolba. Útravalónak pedig egy kis wall of text.

Jakab apostol levele (2. fejezet)

1. Atyámfiai ne legyen személyválogatás a ti hitetekben, a mely van a dicsőség Urában, a mi Jézus Krisztusunkban.

2. Mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfiú fényes ruhában, bemegy pedig egy szegény is szennyes ruhában;

3. És rátekinttek arra, a kin a fényes ruha van, és azt mondjátok néki: Te ülj ide szépen; és a szegénynek ezt mondjátok: Te állj ott, vagy ülj ide az én zsámolyom mellé:

4. Nem mondtatok-é ellent magatoknak, és nem lettetek-é gonosz gondolkozású birákká?

5. Halljátok meg szeretett atyámfiai, avagy nem az Isten választotta-é ki e világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak, a melyet azoknak ígért, a kik őt szeretik?

6. Ti pedig meggyaláztátok a szegényt. Avagy nem a gazdagok hatalmaskodnak-é rajtatok, és nem ők hurczolnak-é titeket a törvény elé?

7. Nem ők káromolják-é azt a szép nevet, a melyről neveztettek?

8. Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az Írás szerint: Szeressed felebarátodat, mint tenmagadat, jól cselekesztek.

9. De ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény által, mint annak megrontói.

10.  Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös.

11. Mert a ki ezt mondotta: Ne paráználkodjál, ezt is mondotta: Ne ölj. És ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegővé lettél.

12. Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint a kiket a szabadság törvénye fog megítélni.

13. Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, a ki nem cselekszik irgalmasságot; és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen.

14. Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-é őt a hit?

15. Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-é őt a hit?

16. És azt mondja nékik valaki ti közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg nékik, a mikre szüksége van a testnek; mi annak a haszna?

17. Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.

18. De mondhatja valaki: Néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet.

19. Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek.

20. Akarod-é pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt?

21. Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-é meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra?

22. Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit;

23. És beteljesedett az Írás, a mely ezt mondja: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul, és Isten barátjának neveztetett.

24. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből.

25. Hasonlatosképen pedig a tisztátalan Ráháb is, avagy nem cselekedetekből igazíttatott é meg, a mikor a követeket házába fogadta, és más úton bocsátotta ki?

26. Mert a miképen holt a test lélek nélkül, akképen holt a hit is cselekedetek nélkül.

Bizarr szépségversenyek.

Szépségversenyek terén az államok verhetetlen. De a teljesen beteg kategóriában úgy tűnik jóval előttünk lehetett a csúcspont. A legfelső kép a "Miss Lovely Eyes" verseny döntőseit mutatja, nekem nehezen menne röhögés nélkül zsűrizni őket. Alatta a baloldalon a "Miss Tökéletes Tartás"-t (1966), mellette pedig láthatjuk mennyire macárás lehetett egy Marilyn hasonmás versenyt megnyerni.

Szórakoztató egy verseny lehetett a Kolbászkirálynő választás is, ez mondjuk elpukkantható lesz a csabai tematikus kolbászparkban is. Arról gőzöm sincs miért kellett egy tengerparti szépségverseny résztvevőit papírzacskóban tálalni, talán a láb volt a cél nem a fej.

Az alsó sorban a Legszebb Emberszabású választást látjuk Kaliforniából (72), és a kedvencemet a teljesen érthetetlen Pelenkakirálynő választást 1947-ből.

We make Tumblr themes